wtorek, 13 marca 2012

Praca morza

1. Niszcząca działalność morza:
  a) abrazja
    - fale morskie
    - powietrze sprężone w szczelinach skalnych
2. Klif- stroma, często pionowa ściana brzegu morskiego lub jeziornego, utworzona wskutek podmywania brzegu  przez fale (procesu abrazji) zachodzącego u jej podstawy na styku z platforma abrazyjną.
   a) budowa klifu:
  Abrazja na wybrzeżu klifowym. Nisza abrazyjna, klif, platforma abrazyjna, platforma akumulacyjna.
3. Budująca działalność morza:
   a) plaża
   b) wały burzowe
   c) wydmy nadmorskie
   d) mierzeja 
4. Mierzeja-przedłużenie zasadniczego lądu stałego lub jego półwyspu, usypane przez morskie fale przybrzeżne, tworzące piaszczystą barierę oddzielająca zalew lub zatokę od morza. Tworzą ją dwa półwyspy a czasem jeden oraz ewentualnie znajdujące się w linii mierzei wyspy.
   a) mierzeje w Polsce
     - mierzeja Helska
     - mierzeja Wiślana
     - mierzeja Łebska
Mierzeja Helska
Mierzeja Łebska
Mierzeja Wiślana

5. Typy wybrzeży
     a) fiordowe- wysokie wybrzeże z głębokimi i wąskimi zatokami o stromych ścianach sięgających często setek metrów wysokości 
       b) riasowe- wysokie strome wybrzeże o urozmaiconej linii brzegowej, liczne głębokie, kręte zatoki,    półwyspy, wysepki, w większości wydłużone prostopadłe lub prawie prostopadłe do lądu 
   c) dalmatyńskie- liczne wyspy i półwyspy wydłużone równolegle do lądu, długie zatoki i kanały
   d) zalewowe- ścieżki spacerowe, wzdłuż porośnięte trawą występują piaszczyste kąpieliska 
     e)szkierowe- wybrzeże z bardzo dużą ilością małych pagórkowatych wysepek.
6. Atole koralowe- są to wyspy o charakterystycznym kształcie pierścienia. Kształt ten zawdzięczają koralowcom, które budują  rafę dookoła niewielkich wysepek wulkanicznych.
 

 


Ćwiczenie:
    Dopasuj do schematu podane przykłady:
  nisza abrazyjna, powierzchnia akumulacyjna, platforma abrazyjna
 

  

    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz